Promo for 3-14-15 Desoto Speedway

https://youtu.be/awxEPqwztww